Afvalwaterzuivering

20 april 2021 - 19u

In Vlaanderen zijn nog heel wat gebouwen te vinden die niet zijn aangesloten op een openbare riolering. Zij voeren hun afvalwater in veel gevallen nog rechtstreeks af naar een gracht of naar een zinkput. Ook tijdelijke constructies produceren vaak afvalwater dat niet naar de openbare riolering kan worden afgevoerd. Het is belangrijk om een versnelde procedure te volgen om het afvalwater van deze gebouwen te zuiveren. We gaan via pilootprojecten in op zowel individuele afvalwaterzuivering als op collectieve systemen. We bespreken ook innovatieve vormen van afvalwaterbehandeling, waarbij het water geschikt gemaakt wordt voor hergebruik. 

 

Dit komt onder andere aan bod tijdens deze sessie:

 • Afvalwaterzuivering voor afvoer naar riolering
 • Infiltratievoorziening 
 • Individuele afvalwaterzuivering of IBA
  • Compacte systemen ondergronds
  • Extensieve systemen of rietvelden
 • Collectieve afvalwaterverwerking
  • Omgekeerde osmose 
  • Tijdelijke afvalwaterzuivering 

 

Spreker: Wouter Igodt (I-qua)


terug