PROGRAMMA KLIMMAX H2O 2021

Volgende sessie

Regenwater

23 februari 2021 - 19u

In deze sessie gaan we dieper in op de behandeling van regenwater, en meer specifiek op de recentste innovaties op dit gebied. We bekijken case studies van kleinschalige en grootschalige projecten en gaan na wat de evoluties van de laatste jaren zijn. Er wordt ingegaan op de berekeningswijzen van systemen en de toepassing van de regelgeving.


Meer info

Groendaken en groengevels

23 maart 2021 - 19u

Groendaken en groengevels maken een grote evolutie door. Voorheen werd voornamelijk voor extensieve groendaken gekozen met een beperkte waterbufferende capaciteit. Meer en meer wordt gekozen voor intensieve groendaken, zowel omwille van hun esthetische en functionele meerwaarde, maar ook om ze in te zetten als waterretentiedaken. Ook groengevels zijn onderhevig aan een hele evolutie. Dit relatief nieuw fenomeen vraagt om een grondige detaillering, zodat de groengevel een lang leven beschoren kan zijn.


Meer info

Afvalwaterzuivering

20 april 2021 - 19u

In Vlaanderen zijn nog heel wat gebouwen te vinden die niet zijn aangesloten op een openbare riolering. Zij voeren hun afvalwater in veel gevallen nog rechtstreeks af naar een gracht of naar een zinkput. Ook tijdelijke constructies produceren vaak afvalwater dat niet naar de openbare riolering kan worden afgevoerd. Het is belangrijk om een versnelde procedure te volgen om het afvalwater van deze gebouwen te zuiveren. We gaan via pilootprojecten in op zowel individuele afvalwaterzuivering als op collectieve systemen. We bespreken ook innovatieve vormen van afvalwaterbehandeling, waarbij het water geschikt gemaakt wordt voor hergebruik.


Meer info

Integraal waterbeleid

11 mei 2021 - 19u

Het Coördinatiecentrum Integraal Waterbeleid spitst zich toe op droogteresistent en overstromingsresistent bouwen. Droogteresistent bouwen is bijzonder actueel geworden aangezien onze droge zomers zorgen voor te lage waterstanden. Ook overstromingsresistent bouwen is actueel omdat nog steeds te veel regenwater in de riolering terecht komt na intensieve regenbuien. We gaan hier tijdens de sessie dieper op in en bespreken de mogelijke oplossingen aan de hand van cases.


Meer info