Klimaatadaptatie: water- en groenbewust bouwen 

 

Overstromingen in lagergelegen gebieden en extreme droogte vormen een groeiend probleem voor onze woonomgeving, waarbij zelfs onze drinkwaterbevoorrading in het gedrang komt. Om deze tendens te stoppen moeten we minder water afvoeren en nog meer inzetten op hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer van regenwater. 

Innovatieve systemen van regenwaterbuffering en infiltratie, groene daken en gevels kunnen hier onder andere een belangrijke rol in spelen. Daarnaast moet noodgedwongen gedacht worden aan waterrobuust bouwen op zowel het niveau van het masterplan als het projectniveau. 

 

Tijdens dit Lerend Netwerk bekijken we bovenstaande issues vanuit een praktische invalshoek. Hoe speel je als ontwerper in op de klimaatverandering en hoe kan er droogteresistent en overstromingsresistent gebouwd worden?

 

Bekijk hier het volledige programma en schrijf je nu in! De eerste bijeenkomst vindt februari 2021 plaats.

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Naast de 4 sessies krijg je ook de kans om individuele begeleiding te volgen van een expert in de verschillende vakgebieden rond water- en groenbewust bouwen. Worstel je met bepaalde specifieke problemen of vraagstukken hieromtrent? Dan kan je advies inwinnen tijdens deze één-op-één begeleiding met een specialist.

 

VOOR WIE?

Architecten die zich willen verdiepen in thema’s gerelateerd aan water- en groenbewust bouwen

 

WAT IS EEN LEREND NETWERK?

De Lerende Netwerken van NAV zijn een uniek concept waarbij een vaste groep architecten elkaar gedurende 4 opeenvolgende maanden ontmoet. Dit om in een open sfeer praktische vragen omtrent circulair bouwen af te toetsen met deze van collega's.

 

Elke sessie staat een gastspreker op de speakers corner die vertrouwd is met de praktijk. Hier geen ruimte voor een ex cathedraverhaal. Wel uitwisseling van ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk.

 

 

 

 

 

Volgende sessie

Regenwater

23 februari 2021 - 19u

In deze sessie gaan we dieper in op de behandeling van regenwater, en meer specifiek op de recentste innovaties op dit gebied. We bekijken case studies van kleinschalige en grootschalige projecten en gaan na wat de evoluties van de laatste jaren zijn. Er wordt ingegaan op de berekeningswijzen van systemen en de toepassing van de regelgeving.


Meer info

Groendaken en groengevels

23 maart 2021 - 19u

Groendaken en groengevels maken een grote evolutie door. Voorheen werd voornamelijk voor extensieve groendaken gekozen met een beperkte waterbufferende capaciteit. Meer en meer wordt gekozen voor intensieve groendaken, zowel omwille van hun esthetische en functionele meerwaarde, maar ook om ze in te zetten als waterretentiedaken. Ook groengevels zijn onderhevig aan een hele evolutie. Dit relatief nieuw fenomeen vraagt om een grondige detaillering, zodat de groengevel een lang leven beschoren kan zijn.


Meer info

Afvalwaterzuivering

20 april 2021 - 19u

In Vlaanderen zijn nog heel wat gebouwen te vinden die niet zijn aangesloten op een openbare riolering. Zij voeren hun afvalwater in veel gevallen nog rechtstreeks af naar een gracht of naar een zinkput. Ook tijdelijke constructies produceren vaak afvalwater dat niet naar de openbare riolering kan worden afgevoerd. Het is belangrijk om een versnelde procedure te volgen om het afvalwater van deze gebouwen te zuiveren. We gaan via pilootprojecten in op zowel individuele afvalwaterzuivering als op collectieve systemen. We bespreken ook innovatieve vormen van afvalwaterbehandeling, waarbij het water geschikt gemaakt wordt voor hergebruik.


Meer info

Integraal waterbeleid

11 mei 2021 - 19u

Het Coördinatiecentrum Integraal Waterbeleid spitst zich toe op droogteresistent en overstromingsresistent bouwen. Droogteresistent bouwen is bijzonder actueel geworden aangezien onze droge zomers zorgen voor te lage waterstanden. Ook overstromingsresistent bouwen is actueel omdat nog steeds te veel regenwater in de riolering terecht komt na intensieve regenbuien. We gaan hier tijdens de sessie dieper op in en bespreken de mogelijke oplossingen aan de hand van cases.


Meer info